49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

49 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

Τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ὑποχρεωτικὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ χωρὶς νὰ προηγηθῇ αὐτό, δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ συμμετάσχῃ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ ἄλλα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, οὒτε στὰ ὑποχρεωτικά, (Χρῖσμα, Θεία Εὐχαριστία, Μετάνοια-Ἐξομολόγηση), οὒτε στὰ προαιρετικά, (Γάμος, Ἱερωσύνη, Εὐχέλαιο).

Ὅπως λέει εὐλογημένο ζευγάρι ποὺ τὸ μοίρασε σὲ Βάπτιση παιδιοῦ τους: ῾'Εἶναι ὅ,τι καλύτερο, ὅ,τι πιὸ ὡφέλιμο ἔχουμε μοιράσει σὲ Βάπτιση παιδιοῦ μας''.
Δόξα τῷ Θεῷ!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα, ἢ κουφέτα γιὰ βάπτιση - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!