48 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ
48 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ
48 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ
48 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ

48 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

«Πρῶτα ἔφεραν στὸν Ἀδριανὸ τὴν μεγαλύτερη θυγατέρα τῆς Σοφίας, τὴν Πίστη. Ἄρχισε ὁ Ἀδριανὸς τὴν προσπάθεια νὰ ξεγελάσῃ τὴν γενναία κοπέλλα.

«Τὸ μόνο ποὺ σοῦ ζητάω εἶναι νὰ κάνῃς μιὰ μικρή, τόση δα μικρὴ θυσία στοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου, γιὰ τὴν καλὴ τύχη, γιὰ τὸ καλό.»

Μὰ ἡ Πίστη δὲν πείστηκε καὶ τοῦ ἀπάντησε:

«Ἐγώ, ὅπως ξέρεις, Ὑψηλότατε, γνωρίζω μόνο ἕναν Θεό, τὸν Πραγματικὸ Θεὸ καὶ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Χριστὸ καὶ μόνο Αὐτὸν λατρεύω καὶ μόνο γι᾽ Αὐτὸν εἶμαι ἕτοιμη νὰ θυσιάσω τὰ πάντα.» Τὸτε ὠργίστηκε ὁ Ἀδριανὸς καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ...»

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸν βίο τῶν τεσσάρων Ἁγίων στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 48».