46 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ
46 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ
46 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ

46 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -


Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Χρυσῆ, τιμᾶται ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῶν Βαλκανίων.

Τουρκαλβανὸς εἰσβολέας προσπάθησε νὰ τὴν κάνῃ νὰ προδώσῃ τὸν γλυκύτατο Χριστό· ὡστόσο, ἡ γενναῖα Νεομάρτυς Χρυσῆ ἀντιστάθηκε καὶ μὲ σθένος μαρτύρησε γιὰ τὸν Χριστὸ τὸ 1795, στὶς 13 Ὀκτωβρίου, στὸ ὁμώνυμο χωριό, Χρυσῆ, ποὺ βρίσκεται μόλις εἴκοσι πέντε χιλιόμετρα βορειοανατολικὰ ἀπὸ τὴν ὄμορφη πόλη τῆς Ἔδεσσας.