45 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  -ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Ο ΣΕΡΒΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
45 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  -ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Ο ΣΕΡΒΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
45 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  -ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Ο ΣΕΡΒΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
45 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  -ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Ο ΣΕΡΒΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

45 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, Ο ΣΕΡΒΟΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - Τὸν δέκατον ἔνατον αἰῶνα ἕνα εὐλαβὲς ζευγάρι Σέρβων, ὁ Ἠλιὰ καὶ ἡ Γιελένα Ντάμποβιτς, μετανάστευσε ἀπὸ τὴν Σερβία στὸ Σὰν Φραντσίσκο. Ἀπ᾽ ὅ,τι γνωρίζουμε, αὐτοὶ ἦταν οἱ πρῶτοι καταγεγραμμένοι μετανάστες στὴν Δυτικὴ Ἀκτὴ τῆς Ἀμερικῆς. Μέσα σὲ λίγο καιρὸ ἄνοιξαν ἕνα μαγαζάκι. Ὁ Θεὸς τοὺς ἐμπιστεύτηκε ἑπτὰ παιδάκια. Ἕνα ἀπὸ αὐτά, τὸ τέταρτο, ὁ Τζών, ἦταν πολὺ ἔξυπνο καὶ εὐγενικὸ παιδί. Ἀπὸ πολὺ μικρὸς ἄρχισε νὰ...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 45».