44 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ -ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ, Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
44 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ -ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ, Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
44 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ -ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ, Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

44 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ -ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ, Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

12 Δεκεμβρίου.

Στὰ ὄμορφα μέρη τοῦ Μαυροβουνίου ὑπάρχει ἕνα μικρὸ χωριό, ποὺ λέγεται Κορνέτ. Ἀπὸ ἐκεῖ φαίνονται οἱ γύρω λόφοι, τὰ χωράφια, οἱ ἀγροὶ καὶ ἡ λίμνη τοῦ Γκόρνιε Μάλο Μπλάτο. Μέσα στὰ νερὰ αὐτῆς τῆς λίμνης καθρεφτίζεται ὅλος ὁ οὐρανός. Τὸ 1889, σὲ μία περίοδο ἀσυνήθιστα ἥρεμη καὶ εἰρηνική γιὰ αὐτὴν τὴν πολὺ ἀνήσυχη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ χωριοῦ, ὁ Πέτρος καὶ ἡ γυναίκα του, ἡ Γιέλα, ἀπέκτησαν ἕνα ἀγοράκι, ποὺ ...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 44».