42 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
42 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ

42 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

17 Δεκεμβρίου.

Οἱ τρεῖς νέοι, ὁ Ἀνανίας, ὁ Ἀζαρίας καὶ ὁ Μισαήλ, αἰχμαλωτίστηκαν μαζὶ μὲ τὸν καλὸ φίλο τους Δανιὴλ τὸ ἕτος 600 πρὸ Χριστοῦ, ἀπὸ τὸν βασιλιὰ τῆς Βαβυλῶνος, τὸν Ναβουχοδονόσορα.

Στὸ παλάτι τοῦ βασιλιὰ ἔλαβαν τὴν καλύτερη παιδεία καὶ μεγάλωσαν μέσα στὴν πολυτέλεια.

Ὁ βασιλιὰς τοὺς ἔκανε συμβούλους του καὶ