39 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
39 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
39 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

39 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

21 Μαΐου -
Ἡ Ἁγία Ἑλένη γεννήθηκε τὸ 248 στὸ Δρέπανο, κοντὰ στὴ Νικομήδεια τῆς Βιθυνίας, σημερινὴ πόλη τοῦ Ἰζμίτ.

Παντρεύτηκε τὸν Κωνστάντιο τὸν Χλωρό. Ἦταν μητέρα τοῦ πρώτου χριστιανοῦ Αὐτοκράτορα Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου.

Γύρω στὸ ἔτος 326 ἡ Ἁγία Ἑλένη ταξίδεψε στοὺς Ἁγίους Τόπους, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπως τὴν Κύπρο, τὴν Ρόδο, τὴν Κάλυμνο, τὴν Πάρο καὶ τὴν Νάξο. Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ μέρη ἔχτισε ναοὺς καὶ μοναστήρια, ποὺ σώζονται ἀκόμη καὶ σήμερα. Μετὰ τὴν ἐπιστροφή της ἀπὸ τὸ μεγάλο προσκύνημα, κοιμήθηκε ἐν Χριστῷ.

Τὴν Εὔρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετὰ τῶν Ἠλῶν, ἤλους ὀνομάζουμε τὰ καρφιά, ἑορτάζουμε κανονικὰ στὶς 6 Μαρτίου, ἐπειδή, ὅμως, ἡ 6η Μαρτίου συνήθως εἶναι μέσα στὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἑορταστῇ πανηγυρικὰ καὶ μὲ Θεία Λειτουργία, ἀποφασίστηκε νὰ ἑορτάζεται τὴν Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποία ἐπωνομάστηκε Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐνῶ στὶς 14 Σεπτεμβρίου, μὲ αὐστηρὴ νηστεία, μνημονεύουμε τὴν Παγκόσμιο Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Τὴν μνήμη τῆς μεγάλης Ἁγίας Ἰσαποστόλου τὴν ἑορτάζουμε πανηγυρικά, μαζὶ μὲ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου γιοῦ της, στὶς 21 Μαΐου.

ΝΕΟ - Ἑκατοστήσαμε τὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα» καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε μεμονωμένη ἀγορὰ «Μικροῦ καὶ Ὀρθόδοξου» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Πέμπτη ἔκδοση!

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ δύο γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.