34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

34 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γιατί βάφουμε κόκκινα τὰ αὐγά; Ποιά εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ Ἁγία Μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος Μαρία Μαγδαληνή; Γνωρίζουν τὰ παιδιά μας τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν Ἁγία;
Γνωρίζουν ὅτι πέρασε ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο;

Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ γνωρίσετε τὴν πραγματικὴ Μαρία Μαγδαληνή, τὴν Ἁγία Μυροφόρο καὶ Ἰσαπόστολο.

Ἕκτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο καὶ σὰν μπομπονιέρα — αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὴν ἴδια τιμή!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.