33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἔρχεται ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ ὅλα μέσα στὴν Ἐκκλησία γίνονται ἀκόμη πιὸ συγκινητικὰ ὄμορφα, μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ ἀναρωτιοῦνται πολὺ γονεῖς ποιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ σειρὰ μὲ τὴν ὁποία γιορτάζονται τὰ γεγονότα ποὺ ὁδηγοῦν στὴν Ἀνάσταση. Πράγματι, γνωρίζουμε νὰ ἐξηγήσουμε στὰ παιδιά μας πότε ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Δευτέρα, ἡ Μεγάλη Τρίτη καὶ οὕτω καθ᾽ ἐξῆς;

Τί γιορτάζουμε κάθε στιγμὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος; Πόσα εἶναι τὰ Εὐαγγέλια; Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ ἔχετε μεγάλη βοήθεια, μιὰ χρἠσιμη πυξίδα στὴν ἀπέραντη ὀμορφιὰ τοῦ Πάσχα.

Ἕκτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ δύο γλῶσσες!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.