33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

33 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἔρχεται ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ ὅλα μέσα στὴν Ἐκκλησία γίνονται ἀκόμη πιὸ συγκινητικὰ ὄμορφα, μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ ἀναρωτιοῦνται πολλοὶ γονεῖς ποιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ σειρὰ μὲ τὴν ὁποία γιορτάζονται τὰ γεγονότα ποὺ ὁδηγοῦν στὴν Ἀνάσταση. Πράγματι, γνωρίζουμε νὰ ἐξηγήσουμε στὰ παιδιά μας πότε ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Δευτέρα, ἡ Μεγάλη Τρίτη καὶ οὕτω καθ᾽ ἐξῆς;

Τί γιορτάζουμε κάθε στιγμὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος; Πόσα εἶναι τὰ Εὐαγγέλια; Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ ἔχετε μιὰ χρἠσιμη πυξίδα στὴν ἀπέραντη ὀμορφιὰ τοῦ Πάσχα.

Δωδεκάτη ἔκδοση!
20 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

Διαθέσιμο σὲ τέσσερεις γλῶσσες!