32 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
32 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
32 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

32 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Οἱ πραγματικοὶ θησαυροὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἔχει εὐλογήσει ὁ Κύριος τὸ Ἑλληνορθόδοξο Γένος εἶναι τόσοι πολλοὶ καὶ τὸσο ἀνεκτίμητα μεγάλοι, πού, δυστυχῶς, θὰ βρεθοῦμε ἀναπολόγητοι τὴν Ὥρα τῆς Κρίσεως. Γνωρίζουμε ὅτι στὴν πολύπαθο Μεγαλόνησο καὶ Ἁγιοτόκο Κύπρο βρίσκεται ἡ Λάρνακα τοῦ Φίλου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἁγίου Λαζάρου; Πόσοι ἔχουμε πάει τὰ παιδιά μας στὴν Λάρνακα νὰ προσκυνήσουν τὸν μεγάλο Ἅγιο; Πρὶν ξεκινήσετε γιὰ τὸ προσκύνημά σας, διαβᾶστε τὸ βιβλιαράκι αὐτό, ποὺ εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ σᾶς συγκινήσῃ.

Τετάρτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.