31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

31 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ -

Ἂν τὸ παιδί σας σᾶς ζητοῦσε νὰ τοῦ πεῖτε τί ἀκριβῶς ξέρετε γιὰ τὸν Εὐαγγελισμό, τί θὰ τοῦ λέγατε; Ἂν σᾶς ἔλεγε ὅτι στὸ σχολεῖο τοῦ μίλησαν γιὰ κρίνους καὶ ἄλλα τέτοια, πῶς θὰ τοῦ παρουσιάζατε δογματικὰ σωστὰ αὐτὸ τὸ σημαντικότατο γιὰ τὴν σωτηρία μας γεγονός;

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε -

Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα -

χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Μὲ αὐτὸ τὸ δωράκι

τὰ παιδιὰ τῆς ἐνορίας σας θὰ μάθουν τί γιορτάζουμε!

11η ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τέσσερις γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.