25 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
25 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
25 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ
25 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

25 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τῆς μεγἀλης Ἁγίας τὴν 1η Ἀπριλίου καὶ τὴν 5η Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

 Οσία Μαρία Αιγυπτία - Εκδόσεις Ποταμίτου - Μικρὰ και Ορθόδοξα

Κανένα ἁμάρτημα δὲν παραμένει ἀσυγχώρητο, ἐφ᾽ ὅσον ὁ ἁμαρτήσας μετανοήσῃ. Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ξεπέρασε πολλοὺς ἁμαρτωλοὺς στὴν ἁμαρτία· μόλις, ὅμως, ἀντιλήφθηκε τὸν ξεπεσμὸ τῆς ἀθάνατης ψυχῆς της, ξέφυγε καὶ ξεπέρασε τὸν κακό της ἑαυτὸ καὶ ἀνέβηκε τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν μὲ τέτοια ἀποφασιστικότητα, ποὺ ὁ βίος της ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ λαμπρότερα παραδείγματα μετανοίας. Ἡ μετάνοιά της εἶναι τόσο λαμπρή, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μᾶς τὴν προβάλλει δύο φορὲς μέσα στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Χριστοῦ, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ ἐξαίσιο παράδειγμα τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Ἕκτη ἔκδοση!

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο στὰ Ἑλληνικά, Ἀγγλικὰ καὶ Ρουμανικά!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.