22 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ
22 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ
22 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ
22 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ

22 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

20 Μαΐου -
Ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι καὶ ἡ Ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππησία εἶναι γιὰ τοὺς περισσότερους συμπατριῶτες μας ἕνας ἄγνωστος θησαυρός. Πόσοι ἄραγε γνωρίζουν ὅτι ἡ πρώτη γυναίκα ποὺ βαπτίστηκε στὴν Εὐρώπη εἶναι αὐτή; Καὶ πόσοι γνωρίζουν ὅτι ὁ τόπος ὅπου βαπτίστηκε εἶναι σημαντικὸ προσκύνημα τῆς Πατρίδας μας;

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Τετάρτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.