13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

13 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Αὐτὸ τὸ βιβλίο δίνει μία ξεκάθαρη εἰκόνα γιὰ ὅσα ἔγιναν ἀπὸ τὸν ἄδειο Ἅγιο Τάφο καὶ μέχρι τὴν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ. Ἐξαιρετικὸ δῶρο γιὰ τὸ πιστὸ ποίμνιο ποὺ παραμένει μέχρι τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Δεκάτη ἔνάτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ ἐννέα γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.