Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΜΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€8,90
Τιμὴ προσφορᾶς
€8,90
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Θέλετε νὰ πηγαίνετε σὲ Βάπτιση καὶ νὰ γνωρίζετε ἀκριβῶς τί συμβαίνει καὶ νὰ μπορεῖτε νὰ τὸ ἐξηγήσετε σωστὰ στὰ παιδιά σας;
Θέλετε νὰ γνωρίζετε βασικὰ στοιχεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τὰ ὁποῖα, δυστυχῶς, δὲν ἔχετε χρόνο νὰ ἀναζητήσετε καὶ νὰ συγκεντρώσετε;

Θέλετε νὰ δώσετε ἕνα δῶρο, ὄντως χρήσιμο καὶ ὄχι ἄΧριστο;

Μὲ σκληρὸ ἐξώφυλλο, 23,50Χ17,50 ἑκατοστὰ, 56 σελίδες.

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὑπάρχει εἰδικὴ προσφορὰ πακέτο μὲ τὰ τέσσερα βιβλία τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου σχετικῶν μὲ τὴν Βάπτιση. Μόνο 15€ καὶ 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων ἐξόδων ἀποστολῆς καὶ ἀντικαταβολῆς! Ἐπωφεληθεῖτε!

 ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ

Ὅπως ὅλα τὰ βιβλία τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου, τυπωμένο ἀπὸ τοὺς εὐλογημένους Ὀρθοδόξους τυπογράφους μας (2310-252725) στὴν Θεσσαλονική!