Κάρτες δῶρου!

Κάρτες δῶρου!

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€10,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€10,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Θέλετε νὰ χαρίσετε δῶρα μὲ νόημα;
Χαρῖστε κάρτες δῶρου ἀπὸ τὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Οἱ κάρτες δῶρου ἀποστέλλονται ἡλεκτρονικῶς μαζὶ μὲ κατανοητὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν χρήση τους.
Μὲ τὶς κάρτες δῶρου Ἐκδόσεις Ποταμίτου ἔχετε ὄφελος τὸ λιγότερο 10% ἐπιπλέον τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας.