ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 5 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μοναδικῆς πρωτοτυπίας μπομπονιέρα γιὰ τὸν Σπῦρο σας καὶ τὴν Σπυριδοῦλα!

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, (ΒΙΒΛΙΟ, ΚΟΥΦΕΤΑ*, ΘΗΚΗ, ΚΟΡΔΕΛΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ!

Γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ Σπύρου καὶ τῆς Σπυριδοῦλας!

12  Δεκεμβρίου.

Οἱ περισσότεροι Χριστιανοὶ συνδέουν τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα μὲ τὴν Κέρκυρα· ὡστόσο, ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἅγιος εἶναι γέννημα-θρέμμα τῆς Ἁγιονήσου Κύπρου!


«Τριακόσια χρόνια μετὰ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίστηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἕνας ἱερέας, λεγόμενος Ἄρειος ποὺ ἄρχισε νὰ διασπείρῃ λανθασμένες διδασκαλίες γιὰ τὴν φύση τοῦ Κυρίου μας. Ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ Δημιουργός, ἀλλὰ ἕνα δημιούργημα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι, τὰ ζῶα καὶ ἡ γῆ.

Ἂν καὶ ὁ Ἄρειος ἦταν ὑπερόπτης, εἶχε, δηλαδή, πολὺ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, κατάφερε νὰ ξεγελάσῃ πολλοὺς χριστιανούς, ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσαν τυφλά.»

Πῶς μπόρεσε ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ἀπὸ ἕνα μικρὸ χωριό, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ 1974 κατεχόμενο ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιομάχους μωαμεθανούς, νὰ μᾶς δείξῃ τὸ θαῦμα τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος;

Δῶστε τὴν εὐκαιρία στοὺς καλεσμένους σας νὰ διαβάσουν γιὰ τὸ σημαντικότατο αὐτὸ θαῦμα καὶ τὸν θαυματουργὸ Κύπριο Ἅγιο τῆς Κερκύρας στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 5».

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μπισκότο-κερασματάκι, καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη - crispιes], 5 κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.