ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 49 - Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.


ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ®
ΜΌΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ!
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ!

Προετοιμάζετε τὸ μωράκι σας γιὰ τὸ πανίερο Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Χρίσματος;

Ὅλο καὶ περισσότεροι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας ἀντιλαμβάνονται τὴν ἱερότητα τῆς Βαπτίσεως καὶ μοιράζουν στοὺς καλεσμένους τους «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες®» μόνο ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου.

Μὲ περισσότερα ἀπὸ 100 «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα» θὰ βρῆτε ὁπωσδήποτε κάποιο γιὰ τὸ δικό σας παιδί!

Μὲ τὸ καλὸ καὶ στὴν δική σας βάπτιση νὰ μοιράσετε σὲ ὅλους μπομπονιέρες ἀντἀξιες τῶν καλεσμένων καὶ τῆς ἱερότητος τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Χρίσματος.

Καλοφώτιστο!

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 

Τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ὑποχρεωτικὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ χωρὶς νὰ προηγηθῇ αὐτό, δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ συμμετάσχῃ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ ἄλλα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, οὒτε στὰ ὑποχρεωτικά, (Χρῖσμα, Θεία Εὐχαριστία, Μετάνοια-Ἐξομολόγηση), οὒτε στὰ προαιρετικά, (Γάμος, Ἱερωσύνη, Εὐχέλαιο).

Ὅπως λέει εὐλογημένο ζευγάρι ποὺ τὸ μοίρασε σὲ Βάπτιση παιδιοῦ τους: «Εἶναι ὅ,τι καλύτερο· ὅ,τι πιὸ ὡφέλιμο ἔχουμε μοιράσει σὲ Βάπτιση παιδιοῦ μας.»
Δόξα τῷ Θεῷ!

ορθοδοξεσ μπομπονιερες® μόνο απο τισ εκδοσεισ ποταμιτου και ορθοδοξεσ και οικονομικες!Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!  Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.  *Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ! 

Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες - Μόνο ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!
Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.
*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.