ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€10,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€10,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

9 ΜΑΪ́ΟΥ -

Ὁ πρῶτος εἰκονογραφημένος βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, ποὺ εἶναι ὁ Ἅγιος Προστάτης τῶν ὁδηγῶν καὶ ὅσων ταξιδεύουν.

Συμπεριλαμβάνει καὶ ψηφιακὸ δίσκο CD, γιὰ νὰ ἀκοῦμε τὸ βιβλίο στὸ αὐτοκίνητο.