ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ - ΜΕ CD

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ - ΜΕ CD

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€10,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€10,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

17 Δεκεμβρίου καὶ 24 Αὐγούστου.

῞Οποτε δυσκολευόμαστε νὰ συγχωρέσουμε, ἂς ζητᾶμε τὶς πρεσβεῖες τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ ἂς φέρνουμε στὸν νοῦ μας τὸ δικό του μεγαλεῖο ψυχῆς.
Μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο καὶ CD θὰ γνωρίσετε τὸν βίο του καὶ θὰ γνωρίσετε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά σας ἕνα ὑπόδειγμα πρὸς μίμησιν.
Ἅγιος Διονύσιος Ζακύνθου ὁ Θαυματουργός