ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€34,10
Τιμὴ προσφορᾶς
€25,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 13 ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 25% ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ*! (*Γιὰ κυρίως Ἑλλάδα δωρεὰν ἀποστολή. Γιὰ Κύπρο δωρεὰν παραλαβὴ ἀπὸ Ἱ. Μ. Μαχαιρᾶ) Γιὰ ἀποστολὲς ἐκτὸς Ἑλλάδος/Κύπρου μόνο ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ κατάστημα www.potamitis.us 

Το πακέτο περιλαμβάνει τοὺς παρακάτω 13 τίτλους: