98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

98 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

13 Νοεμβρίου & 27 Ἰανουαρίου


«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν!» Πόσες φορὲς ἔχουμε ἀκούσει καὶ ἔχουμε ᾽πεῖ αὐτὴν τὴν φράση, ἄλλοτε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας καὶ ἄλλοτε μὲ «μισὴ καρδιά!»
Ἡ περίφημη αὐτὴ φράση εἶναι ῥήση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ποὺ ὑπέμεινε πολλὲς ταλαιπωρίες καὶ βάσανα, εἶναι αὐτὸς ποὺ μνημονεύουμε κάθε φορὰ ποὺ ἔχουμε τὴν ἐλευθερία νὰ τελέσουμε τὴν σημαντικότερη πράξη ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτελέσῃ ὁ ἄνθρωπος πάνω στὴν Γῆ, τὴν Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία, ὅσο γίνεται πιὸ κατάλληλα, προετοιμασμένοι προσερχόμαστε στὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ ἑνωνόμαστε μὲ τὸν μόνον Σωτήρα τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους τὸν Χριστό!  Σ᾽ἐτοῦτες τὶς ἀπροσδόκητες ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἐπιτρέπονται οἱ ἐκτρώσεις καὶ ἀπαγορεύεται ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ γλυκύτερη πράξη ποὺ ἔχει τὸ μοναδικὸ προνόμιο νὰ ἐπιτελῇ ὁ χωικὸς ἄνθρωπος, κυκλοφοροῦμε τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 98», ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο διὰ μέσῳ τοῦ ὁποίου μᾶς χάρισε ὁ Χριστὸς τὴν ὁμώνυμο Θεία Λειτουργία  τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τὸν τρόπο, δηλαδή, νὰ δεχόμαστε τὸ Ἅγιο Σῶμα Του καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα Του.

Αὐτὸς ὁ χρυσόστομος Ἅγιος διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, λοιδωρήθηκε, ταλαιπωρήθηκε καὶ ἐξορίστηκε. Ἐκεῖ στὴν ἐξορία καὶ κοιμήθηκε ἐν Χριστῷ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ· ὡστόσο, ἡ ἑορτή του μεταφέρθηκε στὶς 13 Νοεμβρίου γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύμπτωσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεῶς του μὲ τὴν ἀπόλυτο νηστεία τοῦ Σταυροῦ.

Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ γνωρίσουμε τὰ βασικὰ γιὰ τὸν σημαντικότατο αὐτὸν Ἅγιο καὶ μακάρι κάθε φορὰ ποὺ θὰ λέμε κι ἐμεῖς «Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν!» νὰ τὸ νοιώθουμε μέχρι τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!