94 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗ
94 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗ

94 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

15 Ἰουλίου -

Πιθανότατα ἔχετε ἀκούσει κάποιον νὰ ἀναφέρεται σὲ ἕνα πιστὸ παιδάκι, μόλις τριῶν ἐτῶν, ποὺ δήλωσε ἄφοβα τὴν Πίστη του στὸν Χριστὸ λέγοντας: «Χριστιανός εἰμι»! Αὐτὸ τὸ παιδάκι εἶναι ὁ Ἅγιος Κήρυκος. 

Γνωρῖστε τὸ ἅγιο αὐτὸ παιδάκι καὶ τὴν ἐπίσης ἁγία μητέρα του, τὴν Ἁγία Ἰουλίττη, καὶ ἐμπνευστεῖτε ἀπὸ τὴν ἀξιομίμητη γενναιότητά τους!