93 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
93 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

93 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

12 Μαΐου -

Ἕνας Ἅγιος σύγχρονος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη ἕνας λαμπρὸς ἀστέρας τῆς Ἀγιοτόκου Μεγαλονήσου Κύπρου. Γνωρῖστε τον μαζὶ μὲ τὰ παιδιά σας καὶ ἐπισκεφτεῖτε τὰ μέρη ὅπου ἀσκήθηκε στὴν ἀνατολικότερη γωνιὰ τοῦ σημερινοῦ Ἑλληνισμοῦ, μόλις μερικὰ χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ Κατεχόμενα, στὴν Ἁγία Νάπα.