91 -  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
91 -  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ

91 -  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

21 Μαΐου -

Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν στὴν γῆ, ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας ποὺ συκοφαντεῖται μὲ μανικὴ ἐπιμονὴ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιομάχους καὶ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἐλευθερίας· τὸν μισοῦν τόσο ἐπειδὴ μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ γιὰ ὁδηγὸ κατάφερε νὰ νικήσῃ στὴν ἴσως σημαντικότερη μάχη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος! Ἂς μάθουμε γιατί, ποῦ, πότε καὶ πῶς ἔγινε αὐτὴ ἡ μάχη!ν

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)