86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

86 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -

Ἡ Ἁγία Δωροθέα ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα, στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, τὴν μετέπειτα γνωστὴ πόλη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, σημερινὴ Kayseri τῆς ἰσλαμικῆς Τουρκίας. Μαρτύρησε γιὰ τὴν Πίστη της στὸν Χριστό, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν φρικτῶν διωγμῶν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. Τὰ Ἅγια Λείψανά της βρίσκονται σήμερα στὴν Ρώμη τῆς Ἰταλίας. Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 6 Φεβρουαρίου.

©opyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου