ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 - «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἴσως τὸ πιὸ χρήσιμο βιβλίο γιὰ τὴν Νηστεία καὶ τὶς διακοπὲς τῶν Χριστουγέννων!
Μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο τὰ παιδιὰ μαθαίνουν τὴν πραγματικὴ ἱστορία τῶν Χριστουγέννων, χρωματίζοντας αὐθεντικὲς εἰκόνες, εἰδικὰ φιλοτεχνημένες γιὰ αὐτὸ τὸ βιβλίο δραστηριοτήτων· κάθε εἰκόνα συνοδεύεται ἀπὸ σύντομο κείμενο, ποὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ ἀποστηθιστῇ, καὶ διακριτικὴ παραπομπὴ στὸ σχετικὸ χωρίο τοῦ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου.

Μὲ χῶρο γιὰ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία, ἀφιέρωση.
Συμπεριλαμβάνει ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.