19 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
19 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
19 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

19 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

6 Σεπτεμβρίου.

Ὁ Ἅγιος Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ προστρέχει πάντοτε τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ τὸν ἐπικαλοῦνται. Ἔτσι καὶ ὅταν φανατικοὶ εἰδωλολάτρες ἐπιχείρησαν νὰ ἐξαφανίσουν Ἱερὸ Προσκύνημα στὴν Μικρὰ Ἀσία, ὁ Ἅγιος Ἀρχάγγελος ἀπέτρεψε τὸ κακό.

Αὐτὸ τὸ θαῦμα τὸ συμπεριλάβαμε στὴν δημοφιλῆ σειρά μας: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα» ἐπειδὴ ἕνα παρόμοιο θαῦμα ἔχει συμβεῖ στὴν οἰκογένειά μας!

Τετάρτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.