110 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
110 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
110 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
110 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
110 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ

110 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ δέκατο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη σύγχρονη Ἑλληνικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

Δόξα τῷ Θεῷ!

Τὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας τὸ στολίζουν πολλοὶ Ἅγιοι ὄντως Θεόδωροι. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λιγότερο γνωστοὺς εἶναι ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Ἐμεῖς τὸν εἴχαμε ἀκουστά, ἀλλὰ τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ Κυπρίου, τότε, διακόνου, ποὺ ἔγραψε τὴν μεταπτυχιακή του μὲ θέμα τὸν Ἅγιο καὶ μᾶς μετέδωσε τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν εὐλάβειά του γιὰ τὸν μεγάλο ἀγώνα τοῦ Ἁγίου ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς θαυματουργικὲς μεσιτεῖες του σὲ προβλήματα στὴν κοιλιακὴ χῶρα. 

Μόλις κυκλοφόρησε.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα, ἢ κουφέτα γιὰ βάπτιση - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!