108 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ
108 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ
108 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ

108 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 4Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - 

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ ὄγδοο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη σύγχρονη Ἑλληνικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

Δόξα τῷ Θεῷ!

Ὅλοι ἔχουμε ἀκούσει τὸ ὄνομα Φωτεινὴ καὶ γιὰ κάποια Σαμαρείτιδα, τί γνωρίζουν τὰ παιδιά μας γιὰ τὴν μεγάλη Ἰσαπόστολο Ἁγία καὶ τὴν Ἁγία οἰκογένειά της;

Μόλις κυκλοφόρησε.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα, ἢ κουφέτα γιὰ βάπτιση - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!