117 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
117 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
117 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

117 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

12 ΙΟΥΝΙΟΥ - 

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ δέκατο ἕβδομο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη σύγχρονη Ἑλληνικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

Δόξα τῷ Θεῷ!

 Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο Παιδικὸ Βιβλίο γιὰ τὸν Ἅγιο Ὀνούφριο. Ὁ Ἅγιος Ὀνούφριος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἀσκητὲς τῆς ἑρήμου στὴν Αἴγυπτο!

Διαθέσιμο καὶ στὰ Ἀγγλικά!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!