106 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ
106 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ
106 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ
106 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ

106 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Συχνὰ ἀντιμετωπίζουμε μικρὲς καὶ μεγάλες δυσκολίες καὶ ἐμπόδια καὶ σχεδὸν ἀπελπιζόμαστε. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων μᾶς καθοδηγοῦν νὰ ξεπερνᾶμε ὅλα τὰ ἐμπόδια μὲ βάση τὶς ἐμπειρίες τους. 
Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου καὶ Πρωτομάρτυρος Θέκλας μᾶς διδάσκει μὲ ποιὸν τρόπο μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε διωγμοὺς καὶ κατατρεγμὸ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιομάχους!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Ἐπιλέξτε-Κέρασμα

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ δύο γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.