ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€24,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€20,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. 

Τὸ πακέτο προσφορᾶς συμπεριλαμβάνει τέσσερα βιβλία, μία ἀφίσα καὶ δωρεὰν ἔξοδα ἀποστολῆς μὲ κούριερ Πόρτα-Πόρτα.
Συγκεκριμένα, τὰ πρῶτα τέσσερα βιβλία στὰ Ἑλληνικὰ ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ στὴν σειρὰ «Εἰκόνες τῆς Παναγίας».