ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€43,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€34,80
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ!

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΪΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ὀρθόδοξο Πακέτο Μαΐου  - Ἐκδόσεις Ποταμίτου

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ἀρ. 5 - «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΑΪΟΣ»

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΕ CD

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ #77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ