ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€60,90
Τιμὴ προσφορᾶς
€54,81
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὅταν ὁ πρωτότοκός μας ἦταν μικρὸ παιδάκι, θέλαμε νὰ τοῦ ἐξηγήσουμε μὲ λίγα καὶ κατανοητὰ λόγια τί εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή· ἔτσι, ὁ Θεὸς φώτισε καὶ τοῦ εἴπαμε ὅτι ὅπως  μαζὶ μὲ τὰ παιχνίδια συναρμολόγησης ποὺ ἔχει, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ δύσκολα χωρὶς τὶς ὁδηγίες χρήσεως ἀπὸ τὸν δημιουργὸ τοῦ παιχνιδιοῦ, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ πάῃ καλὰ ἡ ζωὴ ὅποιου δὲν ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες τοῦ Δημιουργοῦ τῆς ζωῆς. 

Μὲ ἄλλα λόγια: ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι οἱ ὁδηγίες χρήσεως τῆς ζωῆς μας. 

Ὁ πρωτότοκος σπουδάζει τώρα πιὰ γιὰ ἱερέας στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, μὴν τοῦ τὸ πεῖτε ὅτι σᾶς τὸ εἴπαμε! :-)