ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1-6

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1-6

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€15,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€12,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἁπλὲς καὶ εὐχάριστες Ὀρθόδοξες δραστηριότητες γιὰ παιδικὴ ψυχαγωγία.