ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 47 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 47 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 47 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 47 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€4,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€4,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὁπωσδήποτε ἔχουμε ὅλοι μας κάποιον δικό μας συγγενὴ ἢ φίλο ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου· ὡστόσο, ἂν θὰ ζητούσαμε νὰ μᾶς ἔλεγε κάτι οὐσιαστικὸ ἀπὸ τὸν βίο του, δυστυχῶς, μᾶλλον θὰ δυσκολευόταν.

Δὲν θὰ ἦταν ὡραῖο νὰ ξέρουν τὰ παιδιά μας τουλάχιστον τὰ βασικὰ γιὰ αὐτὸν τὸν τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν σωτηρία μας Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας;

16 σελίδες μὲ σύντομα κείμενα καὶ αὐθεντικὲς καὶ πρωτότυπες εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, μὲ ὁδηγοὺς χρωματισμοῦ· συμπεριλαμβάνει ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.
Φυσικὰ ὅλα τυπωμένα στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους τυπογράφους μας.