ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 97 - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν βάπτιση τῆς Εἰρήνης καὶ τοῦ Χρυσοβαλάντη:
«Ὁρθόδοξες Μπομπονιέρες™»

Τί νὰ ᾽ποῦμε γιὰ τὴν Ἁγία τῆς καρδιᾶς μας;

Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» θὰ γνωρίσετε εὔκολα, εὐχάριστα καὶ δογματικὰ ὀρθά, τὸν βίο τῆς θαυματουργοῦ ἁγίας μαζὶ μὲ τοὺς καλεσμένους σας.

28 Ἰουλίου.

Βασιλείας γηίνης πάλαι οὐκ ἔτυχες, 
ἀλλ’ ἄφθάρτων στεφάνων νῦν σὲ ἠξίωσεν, 
ὁ Νυμφίος σου Χριστὸς ὁ ὡραιότατος·
ᾧ καθιέρωσας σαὐτήν, ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ψυχῇ, Εἰρήνη Ὁσία Μῆτερ, Χρυσοβαλάντου ἡ δόξα, 
ἡμῶν δὲ προσφυγὴ καὶ βοήθεια.


Εὐχόμαστε τὸ νεοφώτιστό σας νὰ ζήσῃ ὅσα χρόνια ἔζησε ἡ Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου.


Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ ἦταν ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν. 

Σὲ πολὺ νεαρὴ ἡλικία ἔφυγε γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ παντρευτῇ τὸν Αὐτοκράτορα Μιχαήλ· ὡστόσο, στὸν δρόμο γιὰ τὴν Πόλη, ἐπισκέφτηκε τὸν Γέροντα Ἰωαννίκιο, ποὺ τῆς εἶπε ὅτι τὴν ἔβλεπε στὸ μέλλον νὰ εἶναι μοναχή. Πράγματι, ἡ Ἁγία πῆγε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοβαλάντου, ὅπου σύντομα ἐκλέχθηκε ἡγουμένη. Ζοῦσε πολὺ ἀσκητικά. 

Ὁ Χριστὸς τῆς ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ θαυματουργῇ καὶ ὅποτε ἦταν ψυχωφελὲς νὰ διαβλέπῃ τὰ μέλλοντα. Κοιμήθηκε ὁσιακὰ ἐν Χριστῷ σὲ ἡλικία 102 ἐτῶν.

Διαβᾶστε τὴν θαυμαστὴ ἱστορία μὲ τὰ μῆλα σὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο»!

Ἐπιλέξτε θήκη καὶ κουφέτα ἢ κερασματάκι νηστήσιμο-ἀρτύσιμο.

 

16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.