ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 95 - Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ Ἰακώβου:

«Ὁρθόδοξες Μπομπονιέρες™»

27 Νοεμβρίου.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς σύγχρονους Ἁγίους Γέροντες τῆς Πατρίδος μας, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἔγινε ἡ ἀφορμὴ χιλιάδες ἄνθρωποι νὰ ξαναβροῦν τὴν Ὀρθόδοξο Πίστη τους. Πρόσφατα τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο προχώρησε στὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη. Μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἀριθμὸς ἐνενήντα πέντε γνωρίζετε τὰ καίρια στοιχεῖα τοῦ θαυμαστοῦ βίου του.

Γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ Δαυίδ:  «Ὁρθόδοξες Μπομπονιέρες™»

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.