ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 91 - ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Κωνσταντῖνας:

«Ὁρθόδοξες Μπομπονιέρες™»

21 Μαΐου -

Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν στὴν γῆ, ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας ποὺ συκοφαντεῖται μὲ μανικὴ ἐπιμονὴ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιομάχους καὶ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἐλευθερίας· τὸν μισοῦν τόσο ἐπειδὴ μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ γιὰ ὁδηγὸ κατάφερε νὰ νικήσῃ στὴν ἴσως σημαντικότερη μάχη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος! Ἂς μάθουμε γιατί, ποῦ, πότε καὶ πῶς ἔγινε αὐτὴ ἡ μάχη!

«Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες™» - Ἐκδόσεις Ποταμίτου - Μπομπονιέρες γιὰ Ὀρθόδοξη Βάπτιση!

Καὶ στὰ Ἀγγλικά!

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.