ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Δὲν ἔχουμε - ἀκόμη - ἀκούσει γιὰ παιδίσκη στὴν ὁποία νὰ ἔχει δωθεῖ τὸ ὄνομα τῆς μητέρας τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορός μας· ὡστόσο, θεωροῦμε ὅτι ἡ Βάπτιση τοῦ δικοῦ σας παιδιοῦ ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε τὴν Ἁγία στοὺς δικούς μας. Εἶναι μᾶλλον βέβαιο ὅτι, ὅπως ὅλοι μας, χρειάζονται τὶς πρεσβεῖες τῆς μεγάλης Ἁγίας.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ - 29 MAΪΟΥ

Ἡ Ἁγία Ὑπομονὴ γεννήθηκε τὸ 1372. Ἦταν θυγατέρα τοῦ Σέρβου ἡγεμόνος Κωνσταντίνου Δραγάση.

Μεταξὺ τῶν προγόνων καὶ συγγενῶν της ἦταν ὁ Βασιλεὺς Στέφανος Ντούσαν, ὁ Ἅγιος Στέφανος Οὔροσι καὶ ὁ Μιχαὴλ ὁ Η´ ὁ Παλαιολόγος, ὁ ἱδρυτὴς τῆς μακροβιότερης Ἑλληνικῆς Δυναστείας τῶν Παλαιολόγων.

Ἀρχικὰ ἡ Ἁγία...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 90».

Τέταρτη ἔκδοση!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.