ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 90 - ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ - 

Ἡ Ἁγία Ὑπομονὴ γεννήθηκε τὸ 1372. Ἦταν θυγατέρα τοῦ Σέρβου ἡγεμόνος Κωνσταντίνου Δραγάση.

Μεταξὺ τῶν προγόνων καὶ συγγενῶν της ἦταν ὁ Βασιλεὺς Στέφανος Ντούσαν, ὁ Ἅγιος Στέφανος Οὔροσι καὶ ὁ Μιχαὴλ ὁ Η´ ὁ Παλαιολόγος, ὁ ἱδρυτὴς τῆς μακροβιότερης Ἑλληνικῆς Δυναστείας τῶν Παλαιολόγων.

Ἀρχικὰ ἡ Ἁγία...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 90».