ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 88 - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 88 - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 88 - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 88 - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 88 - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

2 Σεπτεμβρίου.

Σπάνιο νὰ δωθῇ σήμερα τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Μάμαντος· ὡστόσο, ὁ Ἅγιος εἶναι πολὺ ἀγαπητὸς καὶ θαυματουργὸς καὶ γι᾽αὐτὸ τιμᾶται σὲ ὅλον τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο καὶ εἶναι γνωστὸς γιὰ τὰ πολλὰ θαύματά του.

Ἰδιαίτερα μεγάλη εὐλάβεια τοῦ δείχνουν οἱ Ἑλληνορθόδοξοι ἀδελφοί μας στὸ μεγαλύτερο Ἑλληνικὸ νησί, τὴν Μεγαλόνησο καὶ Ἁγιοτόκο Κύπρο· ἡ ὁποία σήμερα, παρὰ τοὺς μεγάλους ἀγῶνες τῶν συγχρόνων μεγάλων Ἡρώων τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἀκόμη κατὰ τὰ δύο πέμπτα της κατεχόμενη ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιομάχους, καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἑορταστῇ ἐλεύθερα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου στὴν πόλη ποὺ τὸν ἀγαπάει περισσότερο, τὴν Μόρφου.

Στὴν Κύπρο, λοιπόν, βρίσκονται Ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου Παιδομάρτυρος Μάμαντος καὶ ἑβδομήντα ναοὶ εἶναι ἀφιερωμένοι στὴν ἁγία μνήμη του, ποὺ τιμᾶται πανηγυρικὰ στὶς 2 Σεπτεμβρίου.

Διαβᾶστε πολὺ σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἅγιο Μάμαντα στὸν τόμο Σεπτεμβρίου τῆς νέας μας οἰκογενειακῆς σειρᾶς «Τὸ Συναξάρι μου - Ἕνας Ἅγιος γιὰ Κάθε Ἡμέρα».

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.