ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 87 - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 87 - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 87 - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 87 - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 87 - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἅγιος Κενδέας; Μὰ ὑπάρχει τέτοιος Ἅγιος;
Ὑπάρχει καὶ εἶναι μάλιστα θαυματουργός!
Τὸν ἐπικαλοῦνται καθημερινὰ οἱ Ἑλληνορθόδοξοι τῆς Μεγαλονήσου Κύπρου.

6 Ὀκτωβρίου.

Ἕνας θαυματουργὸς ἅγιος γνωστὸς κυρίως στὰ Κοκκινοχώρια τῆς Κύπρου, ποὺ ὀνομάζονται ἔτσι ἀπὸ τὸ ἔντονα κόκκινο χρῶμα τῶν πόλυ εὐφόρων χωμάτων τῆς περιοχῆς

Ὁ Ἅγιος Κενδέας ὅταν ἦταν δεκαοκτὼ χρονῶν ἔφυγε ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τὴν χώρα τῶν Ἀλεμάννων καὶ πῆγε νὰ ζήσῃ στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ.

Ἐκεῖ ἐμόνασε μαζὶ μὲ ἄλλους μοναχοὺς κάνοντας προσευχὴ καὶ τηρῶντας αὐστηρὴ νηστεία. Κάποιαν ἡμέρα γιάτρεψε θαυματουργικὰ τὸν γιὸ ἑνὸς μεγάλου ἄρχοντα ἀπὸ πονηρὸ πνεῦμα, ποὺ τὸν εἶχε κυριεύσει.

Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέρα...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 87».

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.