ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 84 - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 84 - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 84 - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 84 - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 84 - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 84 - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

%u1F48%u03C1%u03B8%u03CC%u03B4%u03BF%u03BE%u03B7 %u039C%u03C0%u03BF%u03BC%u03C0%u03BF%u03BD%u03B9%u03AD%u03C1%u03B1 - %u03BC%u1F72 %u03BA%u03BF%u03C5%u03C4%u03AC%u03BA%u03B9, %u03BA%u03BF%u03C5%u03C6%u03AD%u03C4%u03B1 %u03BA%u03B1%u1F76 %u03BA%u03BF%u03C1%u03B4%u03AD%u03BB%u03B1!Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες!

 

15 Μαΐου -
«Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος γεννήθηκε τὸν 3ο αἰώνα μετὰ Χριστὸν στὴν γεμάτη Ἁγίους περιοχὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν Καππαδοκία. Οἱ γονεῖς του ἦταν Χριστιανοί, εὐσεβεῖς καὶ εὔποροι. Σπούδασαν τὸν γιό τους κοντὰ στοὺς καλύτερους δασκάλους τῆς περιοχῆς καὶ ἀκόμη πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι φρόντισαν νὰ φυτέψουν στὴν καρδιά του βαθιὰ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους τὸν δίδαξαν νὰ λατρεύῃ τὸν Χριστό.

Πράγματι, οἱ κόποι τους ἔφεραν ἀποτέλεσμα καὶ ὁ Ἀχίλλιος ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία, ἀγάπησε πολὺ τὴν ἐκκλησία καὶ...»

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 84».

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.

Ἂν εἶστε ἀπὸ τὴν Λάρισα, μὴν χάσετε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσετε καὶ ἕναν ἄλλον Λαρισαῖο Ἅγιο, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Μονεμβασίας, «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 70», τοῦ ὁποίου τὰ Ἅγια Λείψανα ἀποτελοῦν ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους, μὰ καὶ ἀγνώστους, θησαυροὺς τῆς Λαρίσης.