ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 83 - ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

11 Ἰουνίου.

Ὁ Ἅγιος Μητροφάνης, ἢ Τσὰγκ Γιὰγκ Τζί, γεννήθηκε στὶς 10 Δεκεµβρίου, 1855.

Οἱ γονεῖς του ἦταν Ὀρθόδοξοι καὶ τὸν γαλούχησαν µὲ τὰ νάµατα τῆς Πίστεως.

Ὁ δάσκαλός του, ὁ Γιουρὲν Λὸγκ Γιουάν, προετοίµαζε τὸν Ἅγιο Μητροφάνη γιὰ τὴν ἱερωσύνη, ἀπ᾽ ὅταν ὁ Ἅγιος ἦταν ἀκόµη νήπιο. Μόλις ὁ Μητροφάνης ἔκλεισε τὰ 25 του χρόνια, τὸν χειροτόνησε ὁ ἐπίσκοπος Ἅγιος Νικόλαος τῆς Ἰαπωνίας.

Κατὰ τὴν ἐξέγερση τῶν ‘‘Μπόξερς’’, τὸ 1900, µαρτύρησαν αὐτός, ἡ πρεσβυτέρα του, ἡ Ἁγία Τατιανή, δύο γιοί τους, οἱ Ἅγιοι Ἰωάννης καὶ Ἠσαΐας καὶ ἡ σύζυγος τοῦ Ἁγίου Ἠσαΐου, ἡ Ἁγία Μαρία. Ὁ τρίτος γιὸς τῶν Ἁγίων Μητροφάνους καὶ Τατιανῆς, ὁ Σέργιος, κατάφερε νὰ γλυτώσῃ κὶ ἔγινε ἀργότερα ἀρχιερέας.

©copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Γνωρῖστε ἕναν ἄγνωστον στοὺς πολλοὺς θησαυρὸ τῆς Ἐκκλησίας στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 83» καὶ μακάρι νὰ μοιάσουμε στὸν δάσκαλο τοῦ Ἁγίου Μητροφάνους καὶ μὲ διάκριση καὶ ἐν πλήρῃ ἁγνείᾳ νὰ προετοιμάζουμε νηπιόθεν τοὺς υἱούς, ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος, γιὰ τὴν ἱερωσύνη καὶ τὶς θυγατέρες μας γιὰ πρεσβυτέρες ἢ μοναχές.
Καλὸ εἶναι νὰ προσευχόμαστε στὸν Ἅγιο Μητροφάνη γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδας μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν οἰκονομικὸ καὶ πνευματικὸ στραγγαλισμὸ ποὺ ἐπιβάλλει τὸ ἀντίΧριστο καὶ σφόδρα Ἐκκλησιομάχο κομμουνιστικὸ κόμμα Κίνας σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Ἀναζητῆστε πληροφορίες γιὰ τὸ One Belt One Road Initiative. Μακάρι σύντομα, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Μητροφάνους, νὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὴν κινεζικὴ κομμουνιστικὴ κατοχὴ τὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς Μεσογείου.

Τρίτη ἔκδοση!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.