ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 81 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὅλοι μας γνωρίζουμε κάποια εὐγενικὴ ψυχοῦλα ὀνόματι Ἅννα· πόσα, ὅμως, γνωρίζουμε γιὰ τὴν Γιαγιὰ τοῦ Χριστοῦ, τὴν μανοῦλα τῆς Παναγίας;

Τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Ἄννης ἑορτάζουμε τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο: στὶς 9 Δεκεμβρίου, ὅταν ξεκίνησε ἡ ἐγκυμοσύνη της, στὶς 25 Ἰουλίου, τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως της καὶ στὶς 9 Σεπτεμβρίου, μαζὶ μὲ τὸν Ἰωακείμ, μία ἡμέρα μετὰ τὰ Γενέθλια τῆς Θεοτόκου.

Ἅγια Λείψανα τῆς Γιαγιᾶς τοῦ Χριστοῦ βρίσκονται σὲ πολλὰ ἱερὰ προσκυνήματα τοῦ κόσμου, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης στὸ Ἄγιον Ὅρος. Τὸ ὄνομα Ἄννα στὰ Ἑβραϊκά, προφέρεται Χάννα καὶ σημαίνει χάρις, εὔνοια.

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου.