ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 79 - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 79 - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 79 - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 79 - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 79 - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, δύο μεγάλοι ἄγιοι Ἱεραπόστολοι καὶ ἱδρυτὲς τῆς Ἐκκλησίας ὅλων τῶν Σλαβοφώνων. Τὰ ὀνόματά τους ἐνῶ εἶναι διαδεδομένα στὶς σλαβικὲς χῶρες εἶναι σχεδὸν ἄγνωστα στὴν Πατρίδα τους τὴν Ἑλλάδα. Ἐσεῖς στὸ παιδί σας θὰ χαρίσετε Ἅγιο Προστάτη μὲ τόσο μεγάλη σημασία γιὰ τὴν Ἐκκλησία;

Χάρη στοὺς δύο Θεσσαλονικεῖς Ἁγίους οἱ Σλάβοι μπόρεσαν νὰ χρησιμοποιοῦν στὴν ἐκκλησία ἀντὶ γιὰ τὰ Λατινικά, τὴν δική τους γλῶσσα. Αὐτὴ ἡ γλῶσσα, ποὺ πιὰ δὲν ὁμιλεῖται ἀπὸ κανέναν σλαυικὸ λαό, συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν Ρωσσικὴ Ἐκκλησία· οἱ διαφορὲς τῆς γλῶσσας αὐτῆς ἀπὸ τὰ Ρωσσικὰ εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῆς Σύγχρονης καθομιλουμένης Ἑλληνικῆς γλῶσσας καὶ τῆς γλῶσσας τῆς Καινῆς Διαθήκης.

11 ΜΑΪΟΥ

Διαβᾶστε περισσότερα γιὰ τοὺς μοναδικοὺς Θεσσαλονικεῖς αὐταδέλφους στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 79».

Τυπωμένο στὴν πόλη τῶν δύο μεγάλων Ἁγίων, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.