ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 77 - ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Ἀνακοµιδὴ) - 

Ἅγιος γεννήθηκε στὶς 14 Σεπτεµβρίου 1384, στὰ Τρίκαλα Θεσσαλίας, στὶς ὄχθες τοῦ ποταµοῦ Ληθαίου, κοντὰ στὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου καὶ βαπτίστηκε. Ὠνοµάστηκε Κωνσταντῖνος καὶ τὸ ἐπίθετο τῆς οἰκογενείας του ἦταν Μόρφης.

Γλίτωσε τὸ παιδοµάζωµα καὶ µπόρεσε νὰ πάῃ στὴν Ἀττικὴ στὸ Ὄρος τῶν Ἀµώµων στήν - τότε Ἀνδρώα - ἀκµάζουσα Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, ὅπου ἐκάρη µοναχὸς καὶ ἀργότερα χειροτονήθηκε ἱεροδιάκονος καὶ ἱεροµόναχος.

Τὸ 1416 οἱ µωαµεθανοὶ κατέλαβαν τὴν Ἀττικὴ καὶ τὸ 1424 λεηλάτησαν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἀµώµων. Τὸ 1425 τὴν λεηλάτησαν γιὰ δεύτερη φορὰ καὶ τότε συνέλαβαν τὸν Ἅγιο Ἐφραῖµ. Τὸ 1426, στὶς 5 Μαΐου, µετὰ ἀπὸ ἀπερίγραπτα βασανιστήρια πολλῶν µηνῶν, θανάτωσαν µὲ φρικτὰ µαρτύρια τὸν Ἅγιο Ἐφραῖµ τὸν Θαυµατουργὸ Μεγαλοµάρτυρα. Ἑορτάζουµε τὴν µνήµη τοῦ Ἁγίου Ἐφραῖµ στὶς 5 Μαΐου.

Τὰ Ἅγια Λείψανά του τὰ βρῆκε µὲ θαυµατουργικὸ τρόπο ἡ µακαριστὴ ὁσιωτάτη Καθηγουµένη Μοναχὴ Μακαρία. Ἑορτάζουµε τὴν Ἀνακοµιδὴ στὶς 3 Ἰανουαρίου.

©copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.