ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 76 - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ Ἀντωνάκη ἢ τῆς Ἀντωνίτσας σας ἡ «Ὀρθόδοξη Μπομπονιέρα 76» εἶναι ὅ,τι καλύτερο θὰ μπορέσετε νὰ δώσετε.

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γεννήθηκε τὸ 251 σὲ μιὰ μικρὴ πόλη τῆς Αἰγύπτου, κοντὰ στὴν ἔρημο τῆς Θηβαΐδος.

Ὅταν ὁ Ἅγιος ἦταν περίπου εἴκοσι χρονῶν, οἱ γονεῖς του κοιμήθηκαν ἐν Κυρίῳ ἀφήνοντάς του μεγάλη περιουσία, σπίτια, χωράφια, ζωντανὰ καὶ ἄλλα πλούτη.

Σὲ αὐτὸν ἔμενε νὰ φροντίσῃ τὴν μικρή του ἀδελφή. Ὁ Ἅγιος ἤθελε νὰ ἀφιερώσῃ τὴν ζωή του στὸν Θεό...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 76».