ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - 74 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Σίγουρα θὰ ἔχετε ἀκούσει τὴν παροιμία:
«Σπίτι χωρὶς Γιάννη, προκοπὴ δὲν κάνει!»
Στὸ Ἅγιο Βάπτισμα τοῦ δικοῦ σας Γιάννη μοιρᾶστε «Ὀρθόδοξες Μπομπονιέρες» μὲ τοὺς βίους ὅλων τῶν Ἁγίων μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάννης, ποὺ περιλαμβάνονται στὴν ἀγαπημένη σας σειρά «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα».

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πράγματι, ὁ μεγαλύτερος καὶ δικαίως πιὸ γνωστὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἁγίους μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάννης εἶναι ὁ Μέγιστος τῶν Προφητῶν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς τοῦ Χριστοῦ· τὸ ὄνομα τοῦ Μεγίστου τῶν Προφητῶν ἔλαβαν καὶ δεκάδες ἄλλοι Χριστιανοὶ ποὺ ἁγίασαν. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, στὸν ὁποῖο χρωστᾶμε πολλὰ ἀπὸ ὅσα ψάλλουμε καὶ ὅσα γνωρίζουμε γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν μνήμη αὐτοῦ τοῦ πολὺ μεγάλου ἁγίου καὶ θεολόγου, ὑμνογράφου καὶ ὑπερασπιστοῦ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἑορτάζουμε στὶς 4 Δεκεμβρίου.

Ἡ θαυματουργὸς Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριχερούσας ὀνομάζεται ἔτσι ἀπὸ τὸ μεγάλο θαῦμα ποὺ τοῦ ἔγινε. Ἡ Τριχεροῦσα ὑπάρχει, καὶ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου, στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Πιστὰ ἀντίγραφα τῆς Ἁγίας Εἰκόνος βρίσκονται σὲ μερικὲς ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Τὴν Τριχεροῦσα τιμοῦν ἰδιαίτερα οἱ Σέρβοι.

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.

*Γιὰ παραγγελίες κάτω τῶν 40 τεμαχίων μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε δωρεὰν μόνο μπισκότο-κερασματάκι (ἀρτύσιμο ἢ νηστήσιμο), καὶ γιὰ ἄνω τῶν 40 τεμαχίων δωρεὰν κουφέτα [Χατζηγιαννάκη], 5 crispιes ἢ 3 νηστήσιμα κουφέτα ἀνὰ μπομπονιέρα.